کاتب

کسی که پیشه اش نوشتن نامه وعریضه برای دیگران است ، کاتب وعریضه نویس نامیده می شود .هر فرد کم سوادی که می خواهد برای بستگان خود نامه بفرستند ، یا از آنان نامه ای رسیده ومی خواهد از محتوای آن مطلع شود ، یا می خواهد از دست کسی به یکی از مقامات حکومتی شکایت کند ، یا از اعیان واشرافی تقاضایی دارد ودر دستش به آنها نمی رسد که وضع وحال خود را بیان کند ، ومنظورش را برساند ، تمام این افراد در جستجوی کسی هستند که بتوانند این خواسته ها را جامه عمل بپوشاند .کسی که از عهده انجام این خواسته ها برآید همان کاتب وعریضه نویس می باشد در حاشیه کوچه مجاور پست خانه ، در اطراف اداره عدلیه ، ودور وبر ادارات دولتی واغلب اطراف دادگستری وپست خانه اشخاصی نشسته اند که شغلشان عریضه نویسی ونامه نگاری است ابزار کار کاتب ها یک میز پایه کوتاه کوچک ، یک زیرانداز یا کرسی کوچک وکوتاه ، یک قلمدان ، قلم ودوات ومقداری کاغذ و پاکت پستی است .

این اشخاص به قدری در نامه نویسی ورزیده ومجرب هستند که دیگر نیازی ندارد مشتری منظور خودش را کلمه به کلمه به زبان بیاورد تا او عین آن کلمات را بنویسد .فقط کافی است که نامه رسیده را برایش بخواند وصاحب نامه بگوید ، جوابش را بنویس وبه این صورت کاتب خودش با جملات قالبی زیبا وحتی اشعار مناسب ، منظورش را به رشته تحریر در می آورد .برای عرضه نویسی هم کافی است مشتری تقاضایش را به زبان بیاورد ، تا او با کلمات وجملات محرمانه وتملق آمیز منظورش را منعکس نماید .

 

کاری از پوران حاجتی

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
سلام .خسته نباشید.وقتی مشکلات مردم و میارید روی خط... maedeh vakil ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۲۰:۳۹

maedeh vakil
سلام .خسته نباشید.وقتی مشکلات مردم و میارید روی خط خب چرا فقط در مورد یکیشون با مسولین حرف میزنید آخه .اون یکی هم که از قبل پر شده است این چه وضعی آخه حداقل پای تلفن زنده صحبت کنید یه چند تا سوالی چیزی بپرسید دیگه...اووووفففففف
پست شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۲۰:۳۹