رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

ژن چيست؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ژن چيست؟

هر سلول بدن انسان شامل 25000 تا 35000 ژن است.ژن ها حامل اطلاعاتي هستند که تعيين کننده ي ويژگي هاي شما هستند.ويژگي ها شامل مواردي مي شود که شما از والدين خود به ارث مي بريد:يعني والدين شما مقداري از ويژگي هاي خود را از طريق ژن ها به شما انتقال مي دهند.مثلاًاگر پدر و مادر شما چشم آبي باشند،ممکن است رنگ چشم شما هم آبي شود،يا اگر مادر شما روي صورت خود کک و مک دارد،ممکن است اين ويژگي را از او به ارث بريد.ژن ها فقط در انسان وجود ندارد،بلکه همه ي حيوانات و گياهان نيز داراي ژن هستند.

ژن ها روي کروموزم قرار دارند.کروموزم ها به صورت جفتي هستند و روي يک کروموزم صدها و يا شايد هزاران ژن وجود دارد.ژن ها و کروموزم ها از دي ان اي تشکيل شده اند.

کروموزم ها داخل سلول ها هستند.سلول ها واحد هاي بسيار کوچکي هستند که تمام چيز هاي زنده را تشکيل مي دهند.يک سلول آن قدر کوچک است که شما مي توانيد از طريق ميکروسکوب هاي بسيار قوي آن ها را ببينيد.در بدن شما ميلياردها سلول وجود دارد.اکثر سلول ها داراي يک هسته ي مرکزي هستند.هسته ها که تخم مرغي شکل هستند،به عنوان مغز سلول عمل مي کنند.هسته به هر قسمت از سلول فرمان مي دهد که چه کاري را بايد انجام دهد.

در انسان ها يک هسته ي سلول شامل 46 کروموزم تک يا 23 جفت کروموزم است.نيمي از اين کروموزم ها را از پدر و نيمي ديگر را از مادر مي گيريم.در سلول تمام موجودات زنده 46 کروموزم وجود ندارد،مثلاًدر سلول کرم ميوه تنها 4 کروموزم وجود دارد.

ژن ها چگونه کار مي کنند؟

هر ژن نقش خاصي را در بدن ايفا مي کند.ژن ها حامل دستورالعمل هايي براي توليد پروتئين در سلول هستند.پروتئين ها بلوک هاي سازنده ي بدن شما به حساب مي آيند.استخوان ها،دندان ها،مو،لاله ي گوش،ماهيچه ها و خون همه به وسيله ي پروتئين ساخته مي شوند.پروتئين ها کمک مي کنند تا بدن ما رشد کند،کار کند و سالم بماند.امروزه دانشمندان برآورد کرده اند که هر ژن مي تواند 10 پروتئين متفاوت بسازد.

ژن ها مانند کروموزم ها به صورت جفتي هستند.هر يک از والدين شما،از هر ژني دو تا دارند و هريک تنها يکي از آن ژن ها را به شما انتفال مي دهند.ژن هايي که به بدن شما انتقال يافته است،تعيين کننده ي خصوصيات شما مي باشند (مانند رنگ پوست و رنگ مو).

منبع:تبیان