ژله ستاره 8 پر

تعریف ژلاتین : ژلاتین پروتئین مختلطی است که از تأثیر آب جوشان یا اسید رقیق بر استخوان مهره داران بدست می آید . خالص آن شفاف ، شکننده ، بیرنگ ، بی بو وبی طعم است .در آب باد می کند ودر آب داغ حل می شود پس از سرد شدن به صورت ژله در می آید ، چون ژلاتین به سرعت جذب می شود ، غذای خوبی برای کودکان ومردم دچار پوکی استخوان یا ضعیف از لحاظ کلسیم است .مواد استعمال آن در شیرینی پزی ، نگهداری اغذیه ومیوه جات وغیره می باشد .شروع کار : ابتدا نان نخودچی در دو نوع تهیه کنید .سفید وقهوه ای (شامل کاکائو)خمیر آنها را بعد از آماده شدن با وردنه باز کنید ، وبا قالب ،لوزی هایی از هر دو رنگ جدا نمایید ، ودر وسط یک بشقاب مناسب ، مطابق اشکال هندسی لوز در کنار هم قرار دهید ، ستاره ای 8پربسازید .وسایل لازم : کارد تیز ،قالب شیرینی پزی ذوزنقه ای مدل های قلب ، گل وغیره از هر کدام یک عدد .مواداولیه : نان نخودچی –ژله .
زمان لازم برای ساخت : 20دقیقه –ماندگاری :3روز در هوای خنک –استفاده از نان نخودچی وژله برای سفره آرایی بسیار ساده است .کافی است که شیرینی های آرد نخودچی را با دقت کنار هم بچینید وستاره تشکیل دهید .سپس ژله را روی آنها بریزید .ودر یخچال قرار دهید پس از سفت شدن ، کنار ژله را با کاردی تیز ببُرید وصاف کنید وسر میز بیاورید.نوع دیگر سفره آرایی با ژله به این وسایل نیازمند است .وسایل لازم :کارد تیز – قالب های مختلف شیرنی پزی ماده اولیه آن : ژله –زمان لازم برای ساخت 3دقیقه – ماندگاری : 1روز در هوای خشک می باشد 
طرزکار : در یک دیس ژله بریزید به طوری که ضخامت آن در حدود 5میلی متر باشد .آن را پس از سفت شدن ، روی تخته آشپزخانه وارونه کنید .انواع قالب های فلزی کوچک شیرینی پزی را در این  لایه های ژلاتین فرو ببرید تا قطعاتی به شکل های دلخواه خارج کنید ،ودور غذاهای سرد وشیرینی های مختلف بچینید . 
 

گوینده : پوران حاجتی