جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

چیستان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چیستان

چیستان


چیستان

1- عجایب دیدم در این دشت که آتش در پی آب میگشت.

2- برگ دارد ولی درخت نیست میدوزنش ولی لباس نیست حرف می زند ولی انسان نیست.

3- از خوردنی هاست اما هیچکس دوست ندارد آن را بخورد.

4- آن چیست که سوزن دارد نخ ندارد صابون دارد کف ندارد؟

5- آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟

6- کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟

7- آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

8- اولم این سر گاو دومم آن سر گاو سومم آخر روز چهارم دوم هنوز بر سرم چون شاخه هاست تو ی جنگل کاج هاست؟

9- راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره بجای نون؟

جواب

1- سماور

2- کتاب

3- کتک

4- حرف واو

5- مار

6- خرگوش

7- سوزن

8- گوزن

9- شتر

منبع:سایت صفر بیست