سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

چیستان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چیستان

چیستان


چیستان

1- آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگتر می شود؟

2- آن چه باشد كه سر بر افلاك است، پای او غرق در دل خاك است، رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه گوشت، شیرین و استخوان چاك است ؟

3- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم در اوست؟

4- آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است و معطر آید به مشام، تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد؟

5- آن چیست كه روز را شروع می كند و كار را تمام؟

6- آن چیست كه وقتی پایین می رود، می رقصد و وقتی بالا می آید، می گرید؟

7- مادر خواهر پدرت چه نسبتی با تو دارد؟

8- هم آن را می جوند و هم نام شهری است؟

جواب

1- گودال

2- درخت خرما

3- چشم

4- لیمو شیرین

5- حرف ر

6- سطل آب در داخل چاه

7- مادربزرگ

8- سقز

منبع :کتاب چیستان