سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چیستان جالب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چیستان جالب

چیستان جالب


آن چیست که بالا پرتاب کنی پایین می پرد، پایین بزنی بالا می پرد؟

توپ

 

آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را در می آورد؟

درخت

 

آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟

گلوله نخ

 

حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

تخم مرغ

 

آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

تلویزیون

آن چیست که وقتی به اتاق می آید همه اتاق را پر می کند؟

نور چراغ

 

می رود و سرش به سنگ می خورد؟

آب

منبع:سایت آل بیت ع