سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

چگونگی شکستن یک عادت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونگی شکستن یک عادت

چگونگی شکستن یک عادت


اولین قدم در شکستن یک عادت آن است که بدانیم مبتلا به عادت هستیم.
ما اغلب بدین خاطر به سرعت عصبانی می شویم چون به شرایط استرس آفرین، سریع پاسخ می دهیم.
یکی از تکنیکهای مؤثر در توقف خشم این است که هنگام آرامش، به تجزیه و تحلیل برنامه های منطقی تر برای شرایط مشابه در آینده بپردازیم.
یکی دیگر از تکنیکهای مؤثر آن است که از قبل برای موقعیتهایی که استرس آفرین هستند خودمان را آماده کنیم. اگر می دانیم که رئیس ما به خاطر اشتباه ما سرمان داد خواهد کشید، از قبل فکر می کنیم که چگونه آرام و دور از عصبانیت بمانیم.
این برنامه ریزی شامل افکار ما، روش های مختلف رهاسازی و حتی بهترین راه فرار از موقعیت پر استرس در اسرع وقت است.
طرح برنامه قبل از وقوع موقعیت به ما این امکان را می دهد که بر افکار خود تمرکز داشته باشیم و اجازه ندهیم که خشم چون گذشته تسلط خود را بر زندگی ما داشته باشد.
زمانی که ما عصبانی می شویم، در حقیقت این خشم نتیجه عاملی است که سریعاً افکار خاصی را از ذهن ما می گذراند.
هنگامی که تهدید شویم یا این که فوق العاده شرمنده، عضلاتمان منقبض می شود، خون در عضلاتمان جریان می یابد و از اندام هایمان دور می شود، چشمها تنگ و باریک می شوند و قلبمان به سرعت می تپد.
هنگامی که هیجان، قدرت را به دست می گیرد، توجه کمی به تفکر منطقی معطوف می شود. ناگهان در موجی هیجانی غوطه ور می شویم که احساسات سکان دار آن هستند و افکار منطقی جای کمتری دارند.

خبرگزاری ایسنا

چگونگی شکستن یک عادت
اولین قدم در شکستن یک عادت آن است که بدانیم مبتلا به عادت هستیم.
ما اغلب بدین خاطر به سرعت عصبانی می شویم چون به شرایط استرس آفرین، سریع پاسخ می دهیم.
یکی از تکنیکهای مؤثر در توقف خشم این است که هنگام آرامش، به تجزیه و تحلیل برنامه های منطقی تر برای شرایط مشابه در آینده بپردازیم.
یکی دیگر از تکنیکهای مؤثر آن است که از قبل برای موقعیتهایی که استرس آفرین هستند خودمان را آماده کنیم. اگر می دانیم که رئیس ما به خاطر اشتباه ما سرمان داد خواهد کشید، از قبل فکر می کنیم که چگونه آرام و دور از عصبانیت بمانیم.
این برنامه ریزی شامل افکار ما، روش های مختلف رهاسازی و حتی بهترین راه فرار از موقعیت پر استرس در اسرع وقت است.
طرح برنامه قبل از وقوع موقعیت به ما این امکان را می دهد که بر افکار خود تمرکز داشته باشیم و اجازه ندهیم که خشم چون گذشته تسلط خود را بر زندگی ما داشته باشد.
زمانی که ما عصبانی می شویم، در حقیقت این خشم نتیجه عاملی است که سریعاً افکار خاصی را از ذهن ما می گذراند.
هنگامی که تهدید شویم یا این که فوق العاده شرمنده، عضلاتمان منقبض می شود، خون در عضلاتمان جریان می یابد و از اندام هایمان دور می شود، چشمها تنگ و باریک می شوند و قلبمان به سرعت می تپد.
هنگامی که هیجان، قدرت را به دست می گیرد، توجه کمی به تفکر منطقی معطوف می شود. ناگهان در موجی هیجانی غوطه ور می شویم که احساسات سکان دار آن هستند و افکار منطقی جای کمتری دارند.
خبرگزاری ایسنا