جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

چگونه به شاد بودن کودکانمان کمک کنیم؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه به شاد بودن کودکانمان کمک کنیم؟

چگونه به شاد بودن کودکانمان کمک کنیم؟


برای کمک کردن به خوشحال بودن بچه ها به بیش از اینکه فقط مطمئن شوید که آنها جدیدترین اسباب بازی های روز را در اختیار دارند نیاز است. در حالی که چیزهای مادی ممکن است در آغاز چند لبخند را حاصل شود. واقعاً کمک به شاد بودن بچه ها به معنی ایجاد یک محیط خانه ای است که سازگار و پر از عشق می باشد. داشتن پدر و مادر دوست داشتنی و طبق انتظار در خانه امور روزمره، قوانین خانه و انتظارات والدین کلیدی در کمک به شاد بودن بچه ها هستند.

● دستورالعمل

به بچه های خود هر روز نشان دهید که شما آنها را دوست دارید. این مهم است که به آنها بگویید که شما آنها را دوست دارید اما اینکه نشان دهید که آنها را دوست دارید به همان اندازه مهم است. آسان است که به بچه ها خود نشان دهید آنها برای شما مهم هستند – فقط برای آنها زمانی بگذارید. چند دقیقه اضافی برای گوش دادن به داستان هایشان در مورد روز مدرسه صرف کنید. با هم نقاشی ای بکشید. شستن لباس ها را به تعویق بیندازید و به جای آن با هم کمی قدم بزنید.
یک حس مطابق میل(آرامش) در محیط خانه خود ایجاد کنید. یک محیط پر هرج و مرج و ناهنجار در همه ما ایجاد استرس می کند، اما به خصوص در کودکان. هنگامی که کودکان در خانه سازگاری دارند، آنها احساس امنیت و در نتیجه شاد تری دارند.
کارهای روزمره را رواج دهید تا بچه ها بتوانند روی آن حساب کنند. هدف از شام خوردن بر روی میز در یک زمان مشخص هر شب، به بچه کمک می شود که در یک زمان معین هر شب به رختخواب برود و هر گونه فعالیت های دیگری به طور منظم در برنامه شما را در همان زمان هر روز مشخص کنید به طوری که بچه های شما بدانند که چه انتظاری از آنها میرود.
برای کودکان باید ها و نباید ها و قوانین را مشخص و ملتفت شان کنید. تست کردن قدرت بخشی از رشد است، اما کودکان نیاز دارند که محدودیت های خود را بدانند تا احساس شادی و امنیت بکنند.
انتظارات خود را برای بچه های خود مشخص کنید. بخشی از شادی شان ناشی از رضایتی است که آنها می دانند زمانی که با انجام دادن آنچه شما از انها انتظار دارید باعث خوشحالی شما می شوند احساس می کنند.


مجله اینترنتی راهکار