جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

چگونه با حسادت همکارتان مقابله کنید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه با حسادت همکارتان مقابله کنید

چگونه با حسادت همکارتان مقابله کنید


حتما بارها با حسادت همکارانتان در محیط کار روبه رو و دلخور هم شده اید که چرا آنان با شما این گونه رفتار می کنند. اگر دوست دارید این حس منفی را در همکارانتان از بین ببرید یا به حداقل برسانید، بهتر است به توصیه های زیر توجه کنید.
۱) توجه به همکاران را فراموش نکنید و تقریبا با همه به یک گونه رفتار کنید. گاهی به وجود آمدن حس حسادت ناشی از نوعی از رفتار شماست که همکارتان را به چنین واکنشی وادار می سازد و او فکر می کند شما او را تحویل نمی گیرید یا از او خوشتان نمی آید. بهتر است شما خود را جای او بگذارید، چه حالی به شما دست خواهد داد؟ مسلما توجه حتی به میزان اندک هم می تواند در جلوگیری از بروز این حس منفی موثر باشد.
۲) به همکارانتان نشان دهید که با آنها دشمنی ندارید و در شما هیچ حس رقابتی هم وجود ندارد. یکی از دلایل بروز حسادت، احساس دشمنی در فرد مقابل است. پس شما باید ظاهر و روش خود را اصلاح کنید.
۳) یکی دیگر از دلایل بروز حسادت، نبود اعتماد به نفس است. پس تعریف و تمجید از کارهای همکارتان را فراموش نکنید. وقتی کار خوبی را مشاهده کردید از آنها تعریف کنید. وقتی او خود را با شما برابر ببیند، دیگر به شما حسادت نمی کند.
۴) اگر از حسادت همکارتان عصبانی شدید، به خودتان نگاه کنید. شاید کاری از شما سر زده که حسادت او را تحریک کرده اید، پس سعی کنید این رفتارها را کنار بگذارید و همیشه یادتان باشد که فقط شما در این اداره کار نمی کنید.
۵) اگر همکارانتان به شما این گونه نگاه می کنند که شما آدمی هستید که فقط موفقیت خود را می خواهید، پس بهتر است تصویر خود را عوض کنید تا نگاه آنان به شما هم عوض شود.
۶) اگر پروژه ای به شما محول شد، می توانید آن را با دیگران تقسیم کنید. هرازگاهی باعث شوید دیگران هم بدرخشند.
۷) اگر شرایطی پیش آمد که چند نفر از همکارانتان برایتان توطئه کردند بهتر است خود را از هر غیبت یا شایعه پراکنی دور سازید و فقط روی کارتان تمرکز کنید.
۸) در محیط کار دوستانی برای خود داشته باشید، چرا که از این طریق تا حدودی از حسادت برخی دیگر در امان می مانید.


روزنامه جام جم

چگونه با حسادت همکارتان مقابله کنید
حتما بارها با حسادت همکارانتان در محیط کار روبه رو و دلخور هم شده اید که چرا آنان با شما این گونه رفتار می کنند. اگر دوست دارید این حس منفی را در همکارانتان از بین ببرید یا به حداقل برسانید، بهتر است به توصیه های زیر توجه کنید.
۱) توجه به همکاران را فراموش نکنید و تقریبا با همه به یک گونه رفتار کنید. گاهی به وجود آمدن حس حسادت ناشی از نوعی از رفتار شماست که همکارتان را به چنین واکنشی وادار می سازد و او فکر می کند شما او را تحویل نمی گیرید یا از او خوشتان نمی آید. بهتر است شما خود را جای او بگذارید، چه حالی به شما دست خواهد داد؟ مسلما توجه حتی به میزان اندک هم می تواند در جلوگیری از بروز این حس منفی موثر باشد.
۲) به همکارانتان نشان دهید که با آنها دشمنی ندارید و در شما هیچ حس رقابتی هم وجود ندارد. یکی از دلایل بروز حسادت، احساس دشمنی در فرد مقابل است. پس شما باید ظاهر و روش خود را اصلاح کنید.
۳) یکی دیگر از دلایل بروز حسادت، نبود اعتماد به نفس است. پس تعریف و تمجید از کارهای همکارتان را فراموش نکنید. وقتی کار خوبی را مشاهده کردید از آنها تعریف کنید. وقتی او خود را با شما برابر ببیند، دیگر به شما حسادت نمی کند.
۴) اگر از حسادت همکارتان عصبانی شدید، به خودتان نگاه کنید. شاید کاری از شما سر زده که حسادت او را تحریک کرده اید، پس سعی کنید این رفتارها را کنار بگذارید و همیشه یادتان باشد که فقط شما در این اداره کار نمی کنید.
۵) اگر همکارانتان به شما این گونه نگاه می کنند که شما آدمی هستید که فقط موفقیت خود را می خواهید، پس بهتر است تصویر خود را عوض کنید تا نگاه آنان به شما هم عوض شود.
۶) اگر پروژه ای به شما محول شد، می توانید آن را با دیگران تقسیم کنید. هرازگاهی باعث شوید دیگران هم بدرخشند.
۷) اگر شرایطی پیش آمد که چند نفر از همکارانتان برایتان توطئه کردند بهتر است خود را از هر غیبت یا شایعه پراکنی دور سازید و فقط روی کارتان تمرکز کنید.
۸) در محیط کار دوستانی برای خود داشته باشید، چرا که از این طریق تا حدودی از حسادت برخی دیگر در امان می مانید.

علیرضا خانی
روزنامه جام جم