سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

چکمه سازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چکمه سازی

Loading the player...

آثار مکشوفه ازنواحي باستاني رستم آباد رودبار، وجود پاي افزار را همزمان با ديگر يافته ها نشان مي دهد و این نشان دهنده توجه مردمان این خطه به صنعت چکمه دوزی است.

در گذشته در این کار از چرم استفاده می شد اما بعدها از لاستیک که مقاوم در برابر رطوبت نیز می باشد استفاده شد و اکنون نیز مورد استفاده است.
ماهيگيران ازلباسي به نام فوکا استفاده مي کنند. اين پوشش سرهمي ( کفش و شلوار و پيراهن ) ،ازجنس لاستيک تويي خودروهاي سنگين است. – چکمه : مردان روستايي هنگام کاردر مزارع يا رفتن به جنگل ،در پاييز و زمستان چکمه پلاستيکي مي پوشيدند این چکمه ها ضد آب هستند. سنگ انداز که از لاستیک دوچرخه برای شکار پرندگان کوچک در فصل زمستان استفاده می شد. رزین چموش که بعد از ،از رونق افتادن چموش چرمی به بازار آمد و ...

صنعتی شدن چکمه باعث زوال چکمه سنتی شد گرچه امروزه خیلی از کشاورزان بدلیل ارزانی و دردسترس بودن از چکمه صنعتی استفاده می کنند اما هنوز هم چکمه سنتی جایگاه خودش را دارد و بدلیل کیفیت بیشتر مورد استفاده صیادان قرار می گیرد.


Rostam Abad Rudbar Aznvahy ancient artifacts found at the foot of the software with other findings indicate that the people of this territory and this industry is embroidered boots.
In the past, leather was used in this work but also is moisture-resistant later of rubber that was used and now is also used.
Fvka Azlbasy fishermen to use. The cover assembly (shoes and pants and shirt), Azjns're tires are heavy vehicles. - Boots: Men at Kardr rural farms or go to the woods, in autumn and winter wore plastic boots that are waterproof boots. Catapult the bike tires for hunting small birds in winter was used. Resin after rowdy, rowdy leather market and obsolete ...

Boots was the decline of traditional industrial boots, though today many farmers because of cheapness and availability of industrial boots boots traditional use but still has its place and Hunters are the most commonly used because of its quality....