رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

چهل قصه - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

چهل قصه

دانلود

معلم یک مدرسه روستای در هر جلسه داستانی ساخته و پرداخته خود را بیان کرده و دانش آموزان ایده گرفته و به رسم نقاشی می پردازند که این نقاشی ها مرتبط با دستاوردهای انقلاب می باشد.