جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

چهل درد - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

چهل درد

دانلود

معلم یک مدرسه روستای در هر جلسه داستانی ساخته و پرداخته خود را بیان کرده و دانش آموزان ایده گرفته و به رسم نقاشی می پردازند که این نقاشی ها مرتبط با دستاوردهای انقلاب می باشد.