رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

چشمه باش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چشمه باش

Loading the player...

استادی شاگردانش را به یک گردش تفریحی در کوهستان برده بود، بعد از یک پیاده روی طولانی هم خسته وتشنه در کنار چشمه ای نشستند وتصمیم گرفتند کمی استراحت کنند.

استاد به هر یک از آنها پیاله ای آب داد واز آنها خواست قبل از نوشیدن یک مشت نمک درون پیاله آب بریزند .شاگردان هم این کار را کردند ولی به خاطر شوری آب هیچ یک از آنها نتوانست آن آب را بنوشد.

سپس استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت واز آنها خواست از آب چشمه بنوشند وهمه آب چشمه را نوشیدند .آنگاه استاد پرسید.آیا چشمه هم شور بود؟

شاگردان جواب دادند:خیراستادآب بسیار گوارایی بود.

استاد گفت : مشکلات ورنج هایی که در این دنیا برای شما در نظر گرفته شده است مثل همین مشت نمک است نه بیشتر ونه کمتر .این بستگی به شما دارد که پیاله آب باشید یا چشمه سعی کنید چشمه باشید تا بر مشکلات ورنج ها فائق آیید.

صبر امید وتلاش از مهمترین عوامل غلبه بر مشکلات هستند.