جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

چرا بیمار میشیم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چرا بیمار میشیم

چرا بیمار می شم، بچه ها تعجب نکنید این سوال اسم یک کتاب
این کتاب و آقای امیر صالحی طالقانی برای شما ترجمه کردند توی این کتاب خیلی خوب چیزهای زیادی رو درباره بیماریها یاد می گیریم، یاد می گیریم چه جوری مریض نشیم
بچه ها این کتاب و بخرید و بخونید و خیلی چیزها راجع به بیماری و مریض نشدن یاد بگیریم


Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert