جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

پیغو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیغو

Loading the player...

 

این پرنده 30 الی 36 سانتی متر طول دارد .پرنده نر ، پشت بدن وسرش خاکستری ، طوق گردنی نخودی رنگ وزیر بدنش قرمز کمرنگ است .خطوط کوچک وباریک به رنگ سیاه در زیر گلوی نخودی  یا سفید رنگش دیده می شود .پرنده ماده شبیه پرنده نر اما پشتش خاکستری تیره تا قهوه ای تیره است .پرنده نابالغ با سر قهوه ای ، نوار ابرویی کوتاه نخودی رنگ در جلو وبالای چشم ، خط کوچک وباریک به رنگ قهوه ای تیره در زیر گلوی نخودی تا قرمز کمرنگش ، راه راه های طولی به رنگ قهوه ای تیره در سطح شکمی ولکه هایی به رنگ قهوه ای تیره بر روی ران پرنده مشخص می شود در پرواز به واسطه رنگ سیاه انتهای شاهپرهای اولیه ، نوارهای عرضی سیاهرنگ در وسط دُم ودُم کوتاه ه تر از قرقی مشخص می شود .این پرنده ، از پرندگان حمایت شده وشکار ممنوع ایران است .زیستگاههای جوجه آوری اینگونه در استان باید حفاظت شوند .این پرنده در جنگلهای تُنک ، زمین های زراعی با درختهای پراکنده ، توده های درختی در حاشیه شهرها ، روستاها وپارکها با توده هایی درختی بلند دیده می شود .بر روی درخت در اغلب زیستگاههای یاد شده در استان آشیانه سازی می کند .این گونه در فصل بهار وتابستان در استان دیده می شود .برخی از پیغوها ،دارای 32 الی 38 سانتی متر طول هستند .پرنده نر در اینگونه ، پشتش خاکستری تیره وگونه هایش خاکستری است ، مانند قرقی ، لکه سفید در پش گردنش دیده نمی شود .چشم هایش به رنگ قرمز است .بالهای این گونه ، درازتر از قرقی ودر پرواز زیر بالهای هر دوجنس (نر وماده ) سفید وانتهای آن سیاهرنگ دیده می شود .در حالت نشسته ، خم بال تیره تر از پشت پرنده است .پرنده ماده شبیه ماده قرقی ولی پشتش تیره تر از قرقی است .پرنده نابالغ ، قهوه ای تیره ، سطح شکمی سفید با خال های درشت قهوه ای ، خط کوچک وباریک به رنگ قهوه ای تیره در زیر گلوی سفیدش مشخص شود .این پرنده از پرندگان حمایت شده وشکار ممنوع ایران است ، ودر مناطق جنگلی ، تپه ماهورها حاشیه تالاب ها ودره ها دیده می شود .در استان گلان از حاشیه تالاب ها تا ارتفاعات بصورت مهاجر عبوری دیده می شود واحتمالاً در ارتفاعات منطقه حفاظت شده لیسار جوجه آوری می کنند .به صورت مهاجر عبوری در پاییز وزمستان وهمچنین به تعداد اندک ر فصل بهار وتابستان در ارتفاعات غرب استان گیلان دیده می شود .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی