جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

پنجره 02 - 88 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجره 02 - 88

پنجره 02 - 88


پنجره عنوان برنامه اي است تركيبي براي مخاطبان نوجوان كه روزهاي يكشنبه و چهارشنبه به مدت 25 دقيقه از سيماي شبكه باران پخش مي شود . به گزارش روابط عمومي مركز ، روزهاي يكشنبه برنامه ويژه پسران و با دو مجري پسر و روزهاي چهارشنبه دو مجري دختر ويژه دختران برنامه اجرا مي كنند . آيتمهاي اصلي برنامه عبارتند از : پلاتو مجري ها ، صحبت كارشناس ، گزارش ، معرفي كتاب و سايتهاي مرتبط و .... عوامل برنامه عبارتند از :
تهيه كننده : خدادادي - كارگردان : حميد شيراوژن - مجري ها : زهرا خيرخواه ، اكرم جعفري ، مهدي مخبري ، داوود حق پناه