سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پل خشتی پونل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل خشتی پونل

 

این پل دوره قاجاری بر رودخانه ی شفا رود درکنار جاده ی رضوان شهر به تالش احداث شده است . این پل دهانه ی اصلی و دو دهانه ی کوچک فرعی در جهت شمال و دو جفت موج برگردان ، جهت حفاظت پایه های اصلی است . مصالح به کار رفته در پل ، آجر و ساروج است و نحوه ی چیدمان آجرها به صورت افقی است . این پل به دلیل هم جواری با یک پل بتونی ، به صورت متروکه باقی مانده است.

 

کاری از پوران حاجتی

 

نوع: توليد ويژه صوتي

موضوع: اطلاعات عمومی