جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

پل خشتی لوشان رودبار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل خشتی لوشان رودبار

Loading the player...

سلام به شما همسفران، اگه این بار هم با ما همراه باشین به شهرستانِ رودبار می ریم تا درباره ی پُل خشتی لوشان بیشتر بدونیم.

رودبار در جنوب گیلان واقعه و 65 کیلومتر از مرکز استان فاصله داره. برای این که از پل خشتی لوشان دیدن کنیم باید به شهر لوشان بریم که از توابع رودباره. این شهر، آخرین منطقه ی گیلان به کوهپایه های جنوبیِ البرزه که در کنار شاهرود قرار داره. هسته ی اولیه ی شهر لوشان در دو طرفِ شاهرود شکل گرفته. پُل خشتی لوشان، روی رودخونه ی شاهرود ساخته شده و در بافت شهر، سر راه اصلی گیلان به فلات ایران قرار داره، به همین سبب در آثار گردشگری داخلی و خارجی از اون یاد شده«رابینو» مولف کتاب «دارُ المرزِ ایران» پُل لوشان رو مربوط به زمان حکومت خسروخان و دوره ی پادشاهیِ فتحعلی شاه قاجار می دونه. عبدُ الصمد میرزا برادر ناصرالدین شاه در سفرنامه های خودش از این پل یاد می کنه. این شخص هنگام رفتن به روسیه در سال 1300 هجری قمری برای شرکت در مراسم تاجگذاری الکساندر سوم، از پل لوشان گذشت. پل خشتی لوشان از سنگ و آجر و ساروج و ملاط گِل ساخته شد. چهار دهانه ی اصلی به ابعاد مختلف داره که در عمیق ترین قسمت رودخونه؛ بزرگ ترین طاق ساخته شده. پایه های پُل، موج برگردانِ محکمی داره. برای رد کردن آب اضافی هنگام طغیان، روزنه هایی بالای پایه ها ساخته شده. برای کم کردنِ وزن پُل ؛ در قسمت بالای طاق ها، چند ردیف تنورپوش ساختن که بینِ اونا رو با آجر و ملاط گل پُر کردن. در جنگ دوم جهانی، ارتش شوروی برای انتقال سربازان و مهمات از این پُل استفاده می کرد.

دوستان، از این که تو این سفر همراهمون بودین از شما سپاسگزاریم تا سفرهای بعدی، بدرود.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hello fellow traveler, I want to be with us this time to skim the city Rudbar Loshan more about adobe bridge Bdvnym.


In the south and 65 kilometers from the provincial capital of Gilan Rudbar event's distance. For this we need to see the city from the bridge adobe Loshan Loshan that we Rvdbarh functions. The city, the last foothills of the southern region of Gilan Albrz·h which is located on the side anymore. The original core of the city anymore Loshan formed on both sides.Thus the reign of Fath Ali Shah Qajar monarchy period Khsrvkhan and knows. Mirza Abdul Samad Shah's brother at his own logbook will learn from this bridge. The person in the year 1300 AH when you go to Russia to attend the coronation ceremony of Alexander III, the bridge over Loshan. Loshan of adobe bricks and mortar bridges were built, and mortar flower. Four main entrance to the dimensions of the deepest part of my Rvdkhvnh; largest arch was built. Foundations of the bridge, I wave back strong. To rule out excess water during flooding, holes are made above the base. To minimize the weight of the bridge in the upper arch, a few rows of brick and mortar flower Tnvrpvsh building between them with the filling. In the Second World War, the Soviet army to transport troops and ammunition from the bridge was used
.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed