جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

پشه آقایه چک بزه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پشه آقایه چک بزه

پشه آقایه چک بزه


پشه آقایه چک بزه
پشه آقا را سیلی زده
به آدم نازک نارنجی که از یک نسیم خود را به بیماری می زند گویند ;
پشه آقایه چک بزه احوال ناره آقا
منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی