رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

پروانه‌ها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروانه‌ها

دنیای ما محتاج پروانه ست

با بودن پروانه ها زیباست

من مطمئنم حرفهای او

زیباترین آواز این دنیاست

هرچند آنها ساکت و آرام

در باغ می گردند و می بویند

حس می کنم حرف دل خود را

روزی به مردم نیز می گویند

حس می کنم پروانه ها روزی

مثل قناری شعر می خوانند

پروانه ها هم درد دل دارند

پس تا ابد ساکت نمی مانند

منبع: هدیه آسمان