جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

پرداخت همه مطالبات چین بهاره چایکاران - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت همه مطالبات چین بهاره چایکاران

شناسه : 167845665

پرداخت همه مطالبات چین بهاره چایکاران

همه مطالبات چین بهاره چایکاران پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رییس سازمان چای کشور امروزگفت : بیش از 50 هزار خانوار چایکار گیلان و مازندران در چین بهاره 34 هزار و 450 تن برگ سبز به ارزش 664 میلیارد ریال برداشت کردند که همه مطالبات آنها پرداخت شد.
محمد ولی روز بهان افزود : چایکاران در چین تابستانه نیز تاکنون حدود 36 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 480 میلیارد ریال برداشت کردند.
 وی گفت: سازمان چای کشور تاکنون106 میلیارد ریال معادل 22 در صد بهای برگ سبز چای چین تابستانه چایکاران را نیز به حساب آنان واریز کرده است.
رییس سازمان چای کشورابراز امید واری کرد : تا هفته آینده نیز 100 میلیارد ریال دیگر از مطالبات چین تابستانه چایکاران به حساب آنان واریز شود.
محمد ولی روز بهان با اشاره به افزایش 14 درصدی برداشت برگ سبز چای نسبت به پارسال تصریح کرد: شرایط مساعد آب و هوایی ، رغبت چایکاران به تولید بیشتر به علت پرداخت به موقع مطالبات وافزایش 75 درصدی بهای برگ سبز چای در2 سال گذشته ، تغذیه و هرس باغ های چای از دلایل افزایش تولید برگ سبز چای درگیلان ومازندران است.
وی گفت : این عوامل باعث شده تا امسال حدود 3هزار هکتار ازباغ های چای مخروبه دوباره احیا شود.
رییس سازمان چای افزود : 146 کارخانه چایسازی هم ازشروع برداشت برگ سبز چای تاکنون 15 هزار و 800 تن چای خشک تولید کردند این در حالیست که تا پایان فصل برداشت 14پارسال هزارو 500 تن چای خشک تولید شده بود.
برداشت برگ سبز چای از پنجم اردیبهشت ماه در استان های گیلان و مازندران آغاز شد.
چایکاران در سه چین بهاره ، تابستانه و پاییزه برگ سبز چای برداشت می کنند.
55 هزارخانوارگیلان ومازندران 25 هزارهکتارباغ چای دارند.
90 درصد چای کشور درگیلان تولید می شود.
واردات بی رویه چای خشک خارجی ، قدیمی بودن ساختارباغ ها ، انباشت وغیرقابل مصرف شدن چای خشک سنواتی ، نبود صنایع فرآوری و هزینه زیاد تولید ازمهمترین مشکلات صنعت چای ایران است.
افزایش نرخ خرید تضمینی، نظارت بیشتربرای جلوگیری از ورود چای خشک سنواتی به بازارهای مصرف ، پرداخت وام های بهزراعی باغ ها برای ترغیب چایکاران به تولید برگ سبزچای با کیفیت ازمهمترین سیاست های دولت برای رونق بازرگانی چای ایرانی است.
مقر سازمان چای کشور درلاهیجان است.
منبع :خبرگیلان