جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

پرداخت مساعده به چایکاران و کارخانه داران چای کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت مساعده به چایکاران و کارخانه داران چای کشور

شناسه : 321115743

پرداخت مساعده به چایکاران و کارخانه داران چای کشور

به چایکاران و کارخانه داران عضو صندوق حمایت از توسعه صنعت چای تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور امروز گفت : این صندوق به ازای هر هکتار باغ چای یک میلیون و 600 هزار تومان تسهیلات سرمایه در گردش یا مساعده به چایکاران استان های گیلان و مازندران پرداخت می کند.
محمد رضا طاهر زاده با اشاره به اینکه این تسهیلات با کارمزد 4 درصد است از چایکاران متقاضی عضو صندوق خواست برای دریافت این تسهیلات به اداره های چای محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام کنند.
وی افزود : صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور نیز پس از بررسی  پرونده های چایکاران حداکثر تا 10 روز به آنان تسهیلات پرداخت می کند.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور گفت : این  صندوق آمادگی دارد تا کود شیمیایی چایکاران را  تامین کند.
محمد رضا طاهر زاده افزود : هزینه خرید کود شیمیایی ، سال آینده  و از مطالبات برداشت برگ سبز چای وصول می شود.
وی گفت : صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور به  صاحبان کارخانه های چایسازی عضو نیز بر اساس میزان سهام شان از 50 تا 250 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 4 درصد و با باز پرداخت یک ساله پرداخت می کند.
فعالیت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور از خرداد ماه سال 1394 آغاز شد.
41 هزار چایکار و کارخانه دار چای استان های گیلان و مازندران عضو این صندوق هستند.