جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

پدران می‌توانند پشتکار را به کودکانشان بیاموزند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پدران می‌توانند پشتکار را به کودکانشان بیاموزند

پدران می‌توانند پشتکار را به کودکانشان بیاموزند


یک بررسی جدید نشان می‌دهد که کودکان پشتکار را از پدرانشان می‌آموزند و یادگیری این مهارت باعث کارکرد بهتر آنان در مدرسه و کاهش خطر بزهکاری می‌شود.

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که کودکان پشتکار را از پدرانشان می‌آموزند و یادگیری این مهارت باعث کارکرد بهتر آنان در مدرسه و کاهش خطر بزهکاری می‌شود.

به گزارش هلث دی نیوز این بررسی شامل نوجوانان 11 تا 14 ساه در 325 خانواده دو والدی بود؛ این نوجوانان برای چندین سال بوسیله پژوهشگران دانشگاه بریگهام یانک در شهر پروو در ایالت یوتای آمریکا پیگیری شدند.

حدود 52 درصد از پدران در این بررسی شیوه "فرزندپروری مقتدرانه" برای تربیت فرزندان به کار می‌بردند. کودکان این پدران به طور قابل توجهی با احتمال بیشتری پشتکار نشان می‌دادند و این خصوصیت به کارکرد بهتر آنان در مدرسه و میزان کمتر بزهکاری منتهی می‌شد.

این پژوهشگران می‌گویند تا به حال بررسی‌های معدودی درباره نقش پدران در فرزندپروری انجام شده است.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که تثبیت صفاتی مانند پشتکار (که قابل آموزش دادن است) در کودکان، کلید موفقیت آنان در زندگی است.

این پژوهشگران تاکید کردند که فرزندپروری مقتدرانه از "فرزندپروری مستبدانه" متفاوت است و سه خصوصیت اساسی دارد: کودکان گرما و عشق پدرانشان را احساس می کنند؛ به کودکان میزان متناسبی از خودمختاری داده می‌شود؛ و پدران بر مسئولیت پذیری کودکان تاکید می‌کنند و دلایل قواعد رفتاری را برای آنان بیان می‌کنند.

این پژوهشگران می‌گویند پدران باید در زندگی کودکان شان دخیل باشند و با آنان تعامل کنند، حتی اگر این تعامل کمتر از حد مطلوب‌شان باشد.

همشهری آنلاین