جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

پدر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پدر

پدر


 

وقتي پدر در خانه آمد
تنهائي ما هم سر آمد
در را به رويش باز كرديم
ما سوي او پرواز كرديم
او باز هم با خنده آمد
شادي كنان در خانه آمد
او خسته بود از كار اما
احوال پرسي كرد با ما
مادر برايش چاي آورد
خستگي بابا در آمد