جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

پایان چشم انتظاری شالیکاران برای دریافت خسارت بیمه - نمایش محتوای خبر

 

 

پایان چشم انتظاری شالیکاران برای دریافت خسارت بیمه

شناسه : 199812543

پایان چشم انتظاری شالیکاران برای دریافت خسارت بیمه

مرحله اول پرداخت خسارت بیمه به شالیکاران گیلانی از فردا آغازمی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیر بیمه کشاورزی گیلان امروزگفت : درمرحله اول 40 میلیارد ریال به حساب شالیکاران واریزمی شود.
کاظم صفارحمیدی افزود : 220 میلیارد ریال دیگرهم به تدریج درهفته های آینده پرداخت خواهد شد.  
وی گفت : بارش شدید باران تیرماه امسال به محصول 56 هزارهکتار از شالیزارهای گیلان  10تا  100درصد خسارت وارد کرد.
مدیر بیمه کشاورزی گیلان تصریح کرد : 63هزار شالیکار مالک شالیزارهای خسارت دیده هستند.
خشکسالی و خوابیدگی ساقه های برنج براثر بارش شدید باران و وزش باد2  تهدید مهم شالیزارهاست.
حق بیمه هرهکتار شالیزار بر اساس مناطق مختلف وارقام برنج بین 90 هزارتا  5 میلیون و600 هزارریال است.
 بررسی ها نشان می دهد بالا بودن تعرفه بیمه، متعادل نبودن مبلغ پرداخت غرامت با خسارت وارده،حضوردیرهنگام کارشناسان بیمه برای برآورد خسارت بعد ازبروزحوادث پیش بینی نشده ازمهمترین دلایل بی رغبتی شالیکاران  برای بیمه شالیزارهاست.
از 28محصول زیرپوشش چتربیمه  کشاورزی، برنج بیشترین محصول بیمه شده درگیلان است.
شالیکاران گیلانی سالانه  750هزارتن برنج تولیدمی کنند که 40 درصدتولید این محصول درایران است.
گیلان بعدازمازندران دومین تولید کننده برنج درایران است.

منبع : خبرگیلان