جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

پایان رقابت های دوچرخه سواری جانبازان و معلولان کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

پایان رقابت های دوچرخه سواری جانبازان و معلولان کشور

شناسه : 63196295

هفتمین دوره رقابت های دوچرخه سواری جانبازان و معلولان کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس بامعرفی نفرات برتر دیروز در آستانه اشرفیه پایان یافت.

درمسابقه استقامت 51 کیلومتر ودرگروه نخست، / بهرام سلیمانی از فارس، علیرضا قاسمی از تهران ومجید شارق فر از گیلان و در گروه دوم نیز بهمن گلبارنژاد از فارس ،علی رضایی از مازندران و صابر رحیم پور از گیلان اول تا سوم شدند. در یک کیلومتر سرعت / محمد ابراهیم پور وبهرام سلیمانی هردو از فارس و علیرضا قاسمی از تهران اول تا سوم شدند.

در تایم تریل 11 کیلومتر ودرگروه نخست بهرام سلیمانی ومحمدابراهیم پورهر دو از فارس وعلیرضا قاسمی از تهران و در گروه دوم نیز بهمن گلبارنژاد از فارس، صابررحیم پور از گیلان وعلی رضایی از مازندران به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در هفتمین دوره رقابت های دوچرخه سواری جانبازان و معلولان کشور انتخابی تیم ملی روزه 28 دوچرخه سوار از7استان گیلان، مازندران، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان و فارس 2روز باهم مسابقه دادند./

منبع: خبر گیلان