جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

پایان برداشت برگ سبزچای - نمایش محتوای خبر

 

 

پایان برداشت برگ سبزچای

شناسه : 184763328

پایان برداشت برگ سبزچای

برداشت  برگ سبزچای در شمال کشور امروز به پایان رسید.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما رییس سازمان چای کشورامروز گفت : چایکاران گیلان و مازندران امسال 87 هزارتن برگ سبزچای به ارزش 137میلیارد تومان برداشت کردند که 33درصد بیشتر از پارسال است.
محمد ولی روز بهان افزود : شرایط مساعد آب وهوایی ، رغبت چایکاران به تولید
 بیشتر به علت پرداخت به موقع مطالبات وافزایش 71 درصدی بهای برگ سبزچای در2سال گذشته، تغذیه وهرس باغ های چای ازدلایل افزایش برداشت برگ سبزچای درگیلان و مازندران است.
به گفته ی وی بیش از 37 درصد برگ سبزچای  برداشت شده درجه یک وبقیه درجه ی2 است.
رییس سازمان چای کشور درخصوص مطالبات چایکاران هم گفت : تا کنون  88   میلیارد تومان ازمطالبات چایکاران پرداخت شد  7 و نیم میلیارد تومان دیگر هم اوایل هفته آینده به حسابشان  واریز می شود.
محمد ولی روز بهان  افزود : امسال 19هزارو600 تن چای خشک در146کارخانه چایسازی گیلان ومازندران تولید شد.
قیمت خرید تضمینی هرکیلو برگ سبزچای درجه یک امسال21هزار و 800 ریال و درجه دو 12هزارو ریال100تعیین شد
55 هزارخانوارگیلان ومازندران 25 هزارهکتارباغ چای دارند.
90 درصد چای کشوردرگیلان تولید می شود.
واردات بی رویه چای خشک خارجی قدیمی بودن ساختارباغ ها ، انباشت وغیرقابل مصرف شدن چای خشک سنواتی،نبود صنایع فرآوری وهزینه زیادتولید ازمهمترین مشکلات صنعت چای ایران است.
افزایش نرخ خرید تضمینی ، نظارت بیشتربرای جلوگیری ازورود چای خشک سنواتی به بازارهای مصرف، پرداخت وام های بهزراعی باغ های چای به چایکاران برای ترغیب آنها به تولید برگ سبزبا کیفیت ازمهمترین سیاست های دولت برای رونق بازرگانی چای ایرانی است.
مقرسازمان چای کشوردرلاهیجان است.

منبع :خبرگیلان