سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

پاپ اسمیر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر


Loading the player...

در غالب مورد خانم هایی که با یک تست پاپ اسمیر غیر طبیعی مراجعه می کنند حالت نگران دارند، در صورتی که در اغلب موارد فقط یک التهاب دیده می شود که می تواند به علت یک عفونت ایجاد شده باشد و یا هر عامل دیگری که می تواند موجب بروز التهاب می شود، مثل: تماس های جنس مکرر یا استفاده از روش واژینال. که این موارد می تواند تست پاپ اسمیر را غیر طبیعی در حد یک التهاب شدید یا ضایعات پیش بدخیم را به صورت سیتولوژی مثبت نشان می دهد که این گروه از زنان ممکن است برای مثال از 1000 زنی که تست پاپ اسمیر انجام می دهند 3 نفر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

Important points about Pop smear test

-   Most of the times women with an unusual Pop smear test are so worried, but usually there is just one inflammation that can be caused by an infection or any reasons that can cause any infections, like: frequent sexual contact or using vaginal method. These cases can show the abnormal inflammation or pre malignant loss in Pop smear test and turn it to a positive cytological situation. For example from 1000 women that preformed the Pop smear test, just 4 of them needed special treatments.