جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

پادکست محرم روز پنجم - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

پادکست محرم روز پنجم

چون در همه عمر داشتم حب علی
آمد به سرم چهارده نور جلی
گفتم که شفیع من کدامین شماست
کردند اشارت به حسین بن علی . . .

 

تهیه کننده : عرفان شهبازی