ویتامین A

ویتامین A ماده زرد کم رنگی است که در سبزی های زرد وسبز ، کدوحلوایی ، کره ، تخم مرغ ، روغن ماهی ، جگر ،هویج ودیگر سبزی ها یافت می شود .
ویتامین A تأثیر بسزایی در غشاء مخاط ، شش ها ، مجرای ادرار ، سینوس ها ، پلک ها ، سلول های کلیوی ، اندام های تحتاتی ، روده ها وترشح مخاطی معده دارد .لذا فقدان آن موجب عدم تولید هیدرات دو کربن توسط سلول هایی که در این مخاطها وجود دارد می شود وعدم رطوبت ، موجب شاخی شدن وفاقد بودن مژک های سلولی که مانع تجمع میکروبها بر سطح سلول ها است می گردد ودر نتیجه شاخی شدن سلول ها ممکن است راه مجراهایی که مواد را از بدن عبور می دهند بسته شوند .بنابراین ویتامین A در حفظ غشاء مخاطی به منظور پیگشیری از تهاجم میکروب ها نقش مهمی دارد وبدن را در مقابل میکروبها مقاوم می سازد واشخاصی که با کمبود این ویتامین مواجه هستند بیشتر دچار امراض می شوند ، زیرا خشکی وخستگی بزاقی هر عضو ، محیط را برای ابتلا به بیماری های عفونی مهیا می سازد در اکثر موارد عفونی شدن دستگاه تنفسی ، اداری واندام تحتاتی به همین علت رخ می دهد .در بینایی ، برقراری تعادل از نور زیاد به کم از دیگر خواص ویتامین A می باشد زیرا ویتامین A یکی از اجزاء مرکب کننده شبکیه چشم می باشد وکمبود این ویتامین منجر به شب کوری می شود که در اثر عدم توجه ممکن است موجب خشکی وسختی قرینه شده وبه کوری منجر شود خشکی وزبری پوست از دیگر علایم فقدان این ویتامین (A ) می باشد علاوه بر خشکی وزبری ، از منافذ پوست ، جوشهای کوچکی هم بیرون می آید وسطح خارجی بدن خشک وسخت وناهموار می گردد که بسیار بد منظره است وعلایم آن بیشتر روی دستها ، سینه ، شکم ، شانه وپشت نمایان می شود ویتامین A بهبود در شنوایی ودندانهاست تأمین این ویتامین بسیار ساده است .با خوردن 57 گرم جگر گاو وتا مدت 10روز ویا با یک فنجان اسفناج تا 5روز ویتامین مورد نیاز را می توان تأمین نمود .میزان مورد نیاز برای اشخاص بالغ 3000 الی 5000واحد بین المللی وبرای زنان باردار و شیرده 6000الی 8000 واحد در روز می باشد .
 
گوینده:پوران حاجتی