جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

وقت خنده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وقت خنده

وقت خنده


زبان ژاپنی

افشین از ژاپن می آید. از او می پرسند: «مشکل زبان که نداشتی؟»

افشین: «من نه، ولی ژاپنی ها چرا!»

کرم ورزشکار

یک کرم به باشگاه بدنسازی می رود و می گوید: «می خواهم مار شوم!»

سرگرمی

حامد: «خواهر داری؟»

آرش: «نه»

حامد: «برادر داری؟»

آرش: «نه»

حامد: «پس توی خونه با کی دعوا می کنی تا حوصله ات سر نره؟»

پچ پچ

پیمان به کتابخانه می رود. داد می زند:«یک ساندویچ با سس اضافه.»

مسئول کتابخانه می گوید: «آقای محترم!این جا کتابخانه است.»

پیمان نزدیک تر می رود و آرام در گوش مسئول کتابخانه می گوید: «ببخشید یک ساندویچ با سس اضافه.»

موی سفید

پدر: «پسرم هر وقت مرا عصبانی می کنی. یکی از موهای سرم سفید می شود.»

پسر: «حالا فهمیدم چرا همه ی موهای پدربزرگ سفید است.»

مهمان باش

گدا: «آقا. هزار تومان کمک کن تا من ناهار بخورم.»

مرد: «خودم هنوز ناهار نخورده ام.»

گدا: «پس دو هزار تومان کمک کن. ناهار مهمان من باش.»

مسابقه ی خرو گورخر

یک گورخر با یک خر مسابقه می دهد. گورخر برنده می شود. خر به او می گوید: «قبول نیست. تو لباس ورزشی داشتی.»

پرگار بیمار

یک پرگار ضربه مغزی می شود، مستطیل می کشد!

منبع:سروش کودکان