جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

وزغ رنگارنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وزغ رنگارنگ

Loading the player...

 

وزغ رنگارنگ از معمولی ترین ومشخص ترین وزغ های ایران است وتنوع رنگ و پراکنش زیادی دارد گروهایی از اینگونه وزغ را حتی تا ارتفاع 4572 متری نیز می توان مشاهده کرد وزغ رنگارنگ معمولاً چشم هایی درشت با عنبیه ای زردرنگ ومشخص دارد .نام پیشین وزغ رنگارنگ وزغ سبز بود بدلیل تنوع رنگ وطرح لکه های سبز پشت آن تغییر نام داده است وزغ رنگارنگ موجودی شب فعال است ودر طول روز بیشتر به صورت مخفی بسر می برد اما از آنجا که در مقایسه با سایر وزغ ها از نور کمتر دوری می کند ، گاهی هنگام روز در مکان های باز وحتی خیابان ها دیده می شود این جانور پس از غروب ودر طول شب از مخفی گاه خود خارج می شود وبه شکار می پردازد سرعت وزغ رنگارنگ از وزغ معمولی بیشتر است اما هرگز پرش های بلند ندارد در هنگام شکار نیز هر چند لحظه یک یا دوسه ،جست می زند ودوباره می ایستد وزغ های رنگارنگ در فصل زادآوری صدایی از خود تولید می کنند که شبیه صدای سوت پلیس است این صدا نه تنها در فصل زادآوری ودر آب ، بلکه در خشکی وپس از اتمام فصل زادآوری نیز شنیده می شود وزغ های رنگارنگ آب هایی را ترجیح می دهند که در آنها خارج از آب نگه دارند بنابراین استخرها ، آبگیرها ، برکه ها ، باتلاق ها ورودهای کم عمق برای آنها صدا را معمولاً از فرودین ماه ودر ترکم صحرا ، از اواخر زمستان می توان شنید پس از تخم ریزی اردیبهشت انجام می شود وگاهی تا مرداد هم طول می کشد تخم ها به صورت دو رشته باریک چسبناک ولزج روی گیاهان آبی می چسبد یک وزغ ماده در حدود 10تا 12هزار تخم می گذارد ورشته های تخمی آن در حدود 3تا4متر طول دارد وزغ ها با خوردن حشرات موذی وانگل از باغ ها ومزرعه ها محافظت می کند وبا این کار خود به انسان سود می رسانند .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی