جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

واریز بخشی دیگری از مطالبات چایکاران شمال - نمایش محتوای خبر

 

 

واریز بخشی دیگری از مطالبات چایکاران شمال

شناسه : 188366179

واریز بخشی دیگری از مطالبات چایکاران شمال

100میلیارد ریال ازمطالبات چایکاران شمال ازامروز به حساب شان واریز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رییس سازمان چای کشورامروزگفت : این مبلغ درقبال فروش چین تابستانه وپاییزه برگ سبزچای به حساب چایکاران گیلان ومازندران واریزمی شود.
به گفته محمد ولی روزبهان با پرداخت 100میلیارد ریال که ازامروز تا پایان هفته به حساب چایکاران واریز می شود حدود 80 درصد مطالبات چایکاران تسویه خواهد شد.
به گفته وی چایکاران پیش از این 955 میلیارد ریال از مطالبات شان را دریافت کرده بودند.
امسال 87 هزارتن برگ سبزچای به ارزش هزارو 370 میلیارد ریال ازچایکاران خریداری شد که 33 درصدبیشترازپارسال است.
قیمت تضمینی هرکیلوبرگ سبزچای درجه یک امسال 21هزار و800 ریال و درجه دو 12هزار و 100 ریال تعیین شد .
55 هزارخانوارگیلان ومازندران 25 هزارهکتارباغ چای دارند.
90 درصد چای کشوردرگیلان تولید می شود.
مقرسازمان چای کشوردرلاهیجان است.
منبع :خبرگیلان