جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

هنر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنر

هنر


حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هرجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.

برگرفته از كتاب گلستان سعدي