جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

هندوانه‌ی شیرین - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هندوانه‌ی شیرین

هندوانه‌ی شیرینشیرین و سرخ و آبدار

شفای دل بیمار

هندونه ی رسیده

که بابا جون خریده

سرخ و سبز رنگینه

وزنش چه قدر سنگینه

تو دلش هسته داره

تخم دربسته داره

بشکن بخور پسر جون

تو شب های زمستون

منبع:کتاب میوه های خوشمزه