سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان درباره برنامه های شبکه باران - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان درباره برنامه های شبکه باران

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان درباره برنامه های شبکه باران


تحقیق: نیاز سنجی از جوانان استان گیلان درباره برنامه های شبکه باران

محقق: مجید حسینی نثار

سال:1390

 

چكيده:

این تحقیق نیز در پی آن است که جوانان استان گيلان، چه انتظاراتی از صدا و سیمای مرکز گیلان دارند و این مرکز بهتر است پیرامون کدام یک از نیازهای آنان، در شبكه باران، برنامه سازی نماید.

با توجه به دیدگاه های مطرح در خصوص استفاده از رسانه، در این تحقیق، تاکید بر دیدگاه بهره وري و خرسندي از  بلامر و کاتز و پاداش آنی و آتی از ویلبر شرام است. فرض اصلي الگوي بهره وري و خرسندي اين است که افراد مخاطب، کم و بيش به صورت فعال، به دنبال محتوايي هستند که بيشترين خرسندي را فراهم کند. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایش می باشد. جامعه آماری شامل کلیه جوانان 15 تا 25 ساله استان گيلان است، شيوه‌ي نمونه گيري از نوع نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله ای  وحجم نمونه نيز 800 نفر است.

هدف 5/54 درصد از پاسخگويان از تماشاي شبكه باران " پر كردن اوقات فراغت و سرگرمي" بوده است. مهمترين پیشنهادهای جوانان برای بهتر شدن برنامه های شبکه باران، شامل پخش برنامه های جذاب، متنوع و سرگرم، پخش بیشتر برنامه های علمی-آموزشی و همچنين پخش بیشتر برنامه های شاد و طنزآمیز است.

همچنین مهم ترین اولویت های برنامه های مورد تقاضای پاسخگویان از شبکه سیما، شامل برنامه های تفریحی، خانوادگی و جوانان است.یعنی پاسخگویان به دنبال کسب لذت فوری و آنی از تماشای محتوای برنامه ها هستند.

از نظر خشنودی استفاده نیز  می توان گفت که، پاسخگویان بهترین ساعت پخش برنامه های سیمای استان را 13 تا 15 بعد ازظهر، 10 تا 12 صبح و 21 تا 23 شب ، بیان کرده اند که همگی اعضاء خانواده دور یکدیگر هستند و این استفاده دست جمعی، می تواند برای آن ها لذت بخش باشد.

بین گروه های فعالیت و میزان تماشای شبکه باران تفاوت معناداری وجود دارد. با افزايش در تحصيلات، تمايل به برنامه هايي مانند مناظره، مصاحبه، خبر و گزارش مستند، افزايش مي يابد.

 

واژگان کلیدی:

تلویزیون، جوانان، نیازسنجی، مخاطب