جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان

نیاز سنجی از جوانان استان گیلان


عنوان پژوهش:   نیاز سنجی از جوانان استان گیلان
موضوع:   نیازسنجی از مردم شهرهای رشت، لنگرود، تالش، فومن و رودبار درباره برنامه‌هاي صداوسيما
نام واحد :   تحقیقات
پژوهشگر(ان):   همایون میره جينی - علیرضا ناصري سرند
سال پژوهش :
1381 
شماره گزارش :
38
چكيده پژوهش:     
این تحقيق به روش پيمايشي انجام شده است در شهرهاي رشت، لنگرود، تالش، فومن و رودبار كه 48 درصد از مخاطبان مرد و 52 درصد آنان زن مي‌باشند و اين در حالي است كه اكثريت اين پاسخگويان كمتر از 18 سال داشتند و بيشتر آنان خانه‌دار يا دانش‌آموز بودند.
راديو محلي استان - بررسي ميزان مخاطبان.
راديو محلي استان نشان ميدهد كه تنها 5/8 درصد از جوانان به برنامه‌هاي اين راديو گوش مي‌دهند و اين در حالي است كه مهمترين علت گوش ندادن به اين برنامه نيز به ترتيب، نداشتن وقت و يا علاقه‌ نداشتن ذكر شده است.
در بين مخاطبان اين شبكه برنامه گل پامچال، گيلانه و صبح‌بخير گيلان نيز بيش از ساير برنامه‌ها با استقبال مواجه شده است.
- بررسي ميزان رضايتمندي جوانان از برنامه‌هاي مورد علاقه خويش نشان مي‌دهد كه برنامه‌هايي نظير آيه زندگي، پيام روستا ، گل پامچال و جوانه‌ها بيش از ساير برنامه‌ها در جلب رضايت مخاطب جوان موفق عمل نموده‌اند.
- بررسي نظر جوانان درباره موسيقي قابل پخش از صداي محلي نشان ميدهد كه اين قشر از جامعه به موسيقي محلي (براي پخش از راديو محلي)بيشتر علاقه داشته و بيشتر دوست دارند كه درباره ادبيات گيلكي در راديو محلي برنامه‌سازي ‌شود.
سيماي محلي (شبكه باران)
- بررسي ميزان مخاطبان جوان شبكه باران نشان مي‌دهد كه 5/66 درصد از آنان برنامه‌هاي اين شبكه را تماشا مي‌كنند و اين درحالي است كه مهمترين علت آن دسته از مخاطباني كه اين برنامه‌ها را دنبال نمي‌كنند (5/33 درصد) نگاه‌كردن به شبكه‌هاي ديگر (سراسري) و نداشتن وقت عنوان شده است، همچنين در زمينه برنامه‌هاي فرهنگي، موسيقي در زمينه برنامه‌هاي اقتصادي، تورم و گراني و در زمينه موضوعات سياسي مسائل مربوط به سياست داخلي بيشتر مورد درخواست مي‌باشد.
- بررسي نظرات جوان درباره موسيقي قابل پخش از شبكه باران نشان مي‌دهد كه موسيقي محلي و پاپ بيشتر مورد درخواست بوده و اين درحالي است كه اكثريت آنان خواستار پرداختن به ادبيات فارسي در برنامه‌هاي اين شبكه مي‌باشند.
- بررسي ديدگاههاي جوانان پيرامون زبان و لهجه برنامه‌هاي شبكه باران نيز مؤيد اين مطلب است كه اكثريت آنان (5/58درصد) خواهان تهيه و پخش برنامه به زبان فارسي هستند.