نکات تغذیه ای کودک 5تا 10ساله

در تغذیه کودک از ظرف وقاشق مرباخوری برای کوچک ترها و قاشق غذاخوری برای کودکان بزرگتر استفاده کنید .
- قبل از غذا دادن به کودک ، دستها وصورت کودک را بشویید .
- آب ومایعات را با فنجان یا لیوان تمیز به کودک بدهید .
- در غذادادن به کودک صبور باشی وآرام به کودک غذابدهید .
- در صورتی که کودک تمایل به خوردن غذای خاصی ندارد هرگز او را مجبور به غذا خوردن نکنید وسعی کنی با تغییر مزه ویا نحوه طبخ آن را مجدداً به کودک بدهید ودر صورتی که بازهم علاقه ای به خوردن آن غذا نشان نداد .چندروزی از دادن آن غذا صرف نظر کرده ومجدداً به برنامه غذایی کودک اضافه کنید .
- هنگام غذا دادن به کودک با او به آرامش ومحبت صحبت کنید تا زمان غذاخوردن برای کودک خوشایند باشد وخاطره خوشی از غذا خوردن در ذهن کودک ایجاد شود .
- مقدار غذایی هر وعده کودک را با افزایش سن کودک بیشتر کنید .
- به مقدار غذایی که کودک می خورد توجه کنید برای هر کودک یک بشقاب جداگانه در نظر بگیرید. 
- با افزایش سن کودک برای غذاخوردن به کودک استقلال بدهید وبه تدریج فقط مقدار ونحوه غذاخوردن کودک را نظارت و او را به خوردن ترغیب کنید .
- برای غذاخوردن کودک به او اجازه دهید تا با آرامش غذا بخورد ولی به او برای غذاخوردن جایزه ندهیدبلکه برای ترغیب او به غذا خوردن از طعم غذا تعریف کنید.
- به کودک اجازه دهید غذا خوردن را خودش تجربه کند حتی اگر مقداری غذا هنگام خوردن ، ریخته شود ویا دست ولباسهای خود را کثیف کند.
- از دادن تنقلات بی ارزش قبل از غذا وبین وعده ها به کودک خودداری کنید .دفعات تغذیه کودک( به غیر از شیرمادر )هنوز 5تا6بار در روز است .اما در کودکان کوچک ترین یعنی بین یک تا5/1 سالگی زمان انتقال اغذیه کودک از غذاهای کمکی به غذاهای سفره خانواده است توصیه می شود تا 18ماهگی بسته به تحمل کودک بتدریج ، غذاهای سال اول زندگی به سفره خانواده تبدیل شود .
گوینده:پوران حاجتی