رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نوروز در انبوه رودبار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوروز در انبوه رودبار

Loading the player...

تعداد نوروزخوان ها دو نفر و حداکثر 5نفر بود که البته در مناطق شهری و روستایی فرق هایی هم بود.اما وجود سر خوان و واگیر کن الزامی بود