جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

نوروز خوانی در روستای دارباغ فومن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوروز خوانی در روستای دارباغ فومن

Loading the player...

نوروز خوانی در دارباغ شکل شمایل دیگری دارد .البته مضامین شعر در اکثر نوروزخوانی ها تقریبا مشترک است اما شکل اجرای آن با توجه به جغرافیای منطقه با هم فرق می کند. مثلا در دارباغ گروه نوروزی خوان با مشعلی واقعی و منسجم تر به اجرای این سنت می پردازند.


There is a culture that welcomes people of every village Darbagh Fouman by local indigenous festivals of the province. National networks have attracted attention as well. Items in this series are heading to one of these festivals