جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

نوجوان و خانواده سالم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوجوان و خانواده سالم

نوجوان و خانواده سالموقتي نوجواني همانند همه فرزندان بايد کارش تصحيح شود ، پدر و مادر بالنده و سالم بناي کار را بر گوش دادن ، حس کردن ، فهميدن ودر نظر گرفتن زمان مي گذارد .
اين نکات به آنان ياري مي دهد که آموزگاران کار آيي باشند . پدر و مادر سالم هيچ گاه سد راه رشد فرزند نمي شوند چرا که مي دانند جهان اطراف ما هرگز بي حرکت نمي ماند .
آنان تغيير را به عنوان جز و غيرقابل اجتناب حيات مي پذيرند و سعي مي کنند آنرا خلاقانه به کار برند تا خانواده را بالنده تر سازند  .
يک خانواده سالم در يک تجربه و آزمايش شرکت مي کند و آن اين است که احساساتشان را به هم مي گويند .
عواملي که باعث خالي بودن يا پر بودن ظرفيت تحملشان مي شوند را با هم مقايسه ميکنند .
خانواده سالم مي داند شخصيت نوجوان با افراد بزرگسال و ميانسال تفاوت دارد .


تفاوت فکري نوجوان با بزرگسال

بزرگسال

1.      دقيق و مراقب و با تجريه
2.      گذشته گرايي و متمايل به مقايسه با ديروز و امروز
3.      واقع گرايي و قدري مشکوک به زندگي و به مردم
4.      محافظه کار در منش و اخلاق و آداب و رسوم
5.       عموما سازگار با وضع موجود
6.      علاقه مند به جوان نشان دادن خود
7.      تمايل به محدود کردن رفتارهاي مناسب با سن نوجوان

نوجوان

1.      پر جرات و ماجرا جو و سر به هوا
2.      زندگي کردن درزمان حاضر و بي اعتنايي به گذشته
3.      آرمانگرايي و خوشبيني
4.     آزادي طلب و تعارض با آرا سنتي و علاقه مند به آداب جديد
5.      استفاده کننده از وضع موجود و علاقه مند به تغيير و اصلاحات
6.      علاقه مند به بزرگسال نشان دادن خود
7.      تمايل به پذيرش رفتارهايي که مخالف انتظارات اجتماعي بزرگسالان است .

در يک خانواده سالم علاوه برموضوعات بالا بطور کلي ، پدر و مادر يک سري آگاهي هاي خاص دارند تا رابطه سالم تري با فرزند نوجوان خود داشته باشند . مانند اين آگاهيها :
بچه ها فقط در سنين کودکي تمامي حرفهاي پدر و مادررا گوش مي دهند .
بچه ها در سن مدرسه بيشتر به حرف معلم گوش مي دهند تا حرف پدر و مادر
نوجوان نصيحت مستقيم را دوست ندارد .
نوجوان دوست دارد مانند بزرگها با او حرف بزنيم
خودشان بهترين الگوي مهرباني به نوجوانشان هستند .
نوجوان بايد بداند که براي حفظ مقررات و حرمت خانواده بايد از رييس ( پدر و مادر ) اطاعت کنند .
کودکي که همراه با خشونت بزرگ شده است ، در نوجواني نمي تواند متعادل باشد .
به جاي جار و جنجال و داد و فرياد با فرزندش مذاکره کند .
اعمال قدرت و تحميل نظر و ارزش ها به فرزند کار درستي نيست .
غيبت هاي پي در پي والدين درخانه مساله خوبي نيست و مشکل ساز مي شود .
به فرزندان خود علاقه مند باشند  و آن را ابراز کنند .
کمک خود را از فرزندان دريغ نکنند
آنها را درمواقع مثبت مورد تاييد قرار دهند
به فرزندانشان اعتماد کنند و از آنها انتظار بهترين رفتار را داشته باشند .


پدرو مادر بايد افرادي خوش خلق و شادي باشند و محيط خانه را با نشاط نگه دارند و به اين ترتيب الگوي خوبي براي فرزندان باشند .
گفتگوي آرام و صميمانه بين اعضاي خانواده
ادراک مبتني بر همدلي و همدردي و گوش شنوا بودن
پذيرفتن نوجوان بدون قيد و شرط
درک شرايط و موقعيت دغدغه هاي خاطر آنان و نگراني هايشان
کمک کردن به خود مختاري عاطفي آنان
کمک به رعايت توازن بين خود مختاري و استقلال آنها

رفتارهاي ناسالم با نوجوان

غر زدن و دائم در حال نصيحت بودن
جر و بحث کردن جلوي فرزند
دادن آزادي بيش از حد به نوجوان
تنبيه کردن ( کتک زدن )
تسليم خواسته فرزند بودن د رحد غير طبيعي
توپ و تشر زدن به آنها
انتقاد دائمي از آنها
دوست داشتن مشروط و خرده گيري و ايراد گيري
تفتيش وسايل و دفتر خاطرات و پليس بازي  

از خود بيگانگي
رفتارهاي مخرب
اعتماد نکردن به نوجوان
و...

پيشگيري از بيماريهاي رواني در نوجوان

خانواده سالم در مورد اين موضوع به نوجوان مي آموزد :
بهداشت روان از بهداشت جسم جدا نيست .
اگر فکر مي کنيد مريض هستيد ، حتما به پزشک مراجعه کنيد .
مشکلات را آنچنان که هستند پذيرا باشند ، آه کشيدن و غصه خوردن و نا اميدي مساله را حل نمي کند
ازکار کردن و درس خواندن به خاطر خود کار يا درس لذت ببرند نه از منافع آن
داشتن سرگرمي  و تفريح و تجارب جديد را تجربه کنند ( با کمک پدر و مادر )
براي زندگي خود و شخص خودشان ارزش قايل شوند و خود را دو ست بدارند .
انسانها را دوست داشته باشند و به حل مشکلاتشان کمک کنند .
سعي کنند روحيه بذله گو و طنز آميزي داشته باشند .
خريد کتابها و خواندن حرفهاي شاد را فراموش نکنند .
از شکست هاي زندگي درس بگيرند و هميشه در زندگي برنامه داشته باشند .
يادشان باشد که با ورزش کردن  مي توانند سلامت روان و جسم خود را تقويت کنند .
و...

مثالهايي براي راهنماي رفتاري براي پدر و مادر نوجوان

فرزند نوجوان مي گويد : شما مرا نمي فهميد .


نبايدها
شما نبايد اينگونه صحبت کنيد
( عجب حرفايي مي زني ، تو چي کم و کسر داري ، ما قديما همين رو هم نداشتيم ، منطورت اينه که ما نمي فهيم در حالي که از تو بزرگتريم ، حالا که تو خوش فهمي چکار کردي ؟)
مقايسه کردن او با فرزندان ديگر خانواده ها
ابراز ناراحتي و وانمود کنيد که او دلتان را شکسته
و...

رفتارهاي بهتر

گوش دادن به ادامه حرفهايش و تشويق او به گفتن دلايل اين احساس
گفتن جملاتي مانند  : درکت مي کنم ، حس خيلي بديه ، خيلي ناراحتي  و ...


گاهي اوقات فرزند نوجوان شما دير به منزل مي آيد

نبايد ها
گفتن جملاتي مثل : بچه است گناه دارد و دلسوزي ها و يا گفتن ناسزا و يا اينکه ديگه از چشمم افتادي و ...
تنبيه کردن او
بيرون کردن از منزل
زنگ زدن به دوستان او و دعوا کردن با آنها
بي اعتمادي به او و ابراز اين بي اعتمادي

رفتارهاي بهتر
به فرزند قاطعانه بگوييد که براي حفظ مقررات و حرمت خانواده بهتر است  از رييس خانواده اطاعت کني
ايجاد قوانين خاص و رعايت آنها مانند : حق نداري از ساعت .... به بعد خارج از خانه بماني .
ازاولياي مدرسه هم مي توانيد کمک بگيريد ( البته در صورتي که مشاور روانشناس خوبي داشته باشند )
بعد از تکرار عمل ، تفريحات مورد علاقه او را براي مدتي و با ارايه دليل از او بگيريد
پول توجيبي او را کم کنيد و به او بگوييد در صورت تکرار اين رفتار قطع خواهد شد .

فرزند شما رانندگي غير مجاز کرده است

نبايد ها
تنبيه بدني
تحقير
بيرون کردن از منزل
عدم اعتماد و گفتن مداوم خطا به او

رفتار هاي بهتر

صحبت کردن با فرزند که تو در سن غير قانوني نبايد اين کار را انجام بدهي ( به عنوان يک قانون )
خطرات ناشي از رانندگي بدون گواهينامه را به او بگوييد و در ضمن از مثالهاي فرضي و حقيقي براي او استفاده کنيد .
براي پيشگيري سعي کنيد سوئيچ را جايي بگذاريد که به او دسترسي نداشته باشد .
هيچ گاه از او نخواهيد ماشين را جابجا کند چرا که تشويق مي شود در نبود شما هم اين کار را بکند .
در صورتي که زمان را مناسب رانندگي مي دانيد سعي کنيد حتما از مراکز مجاز تعليم رانندگي استفاده کنيد
و ...


فرزند شما مخفيانه سيگار مي کشد .
نبايد ها
تنبيه
حرف نزدن با فرزند
بيرون کردن او از منزل
بي اهميت جلوه دادن موضوع

رفتارهاي بهتر

قبلا نه گفتن را به آنها آموزش دهيد که درمقابل درخواست دوستان خود جواب نه بدهند .
با فرزند خود صميمانه صحبت کنيد و ازمضرات سيگار او را آگاه کنيد ( مثلا : هر عادتي مضراتي دارد ، سيگار زيانهاي بدني و روحي براي او دارد ، سيگار پول او را بر باد مي دهد )
سرگرمي جديدي براي او فراهم کنيد .
با او ورزش کنيد و به کوه برويد و او را متوجه بسازيد که آدم سيگاري نمي تواند به راحتي  چنين ورزشي کند .
به او اعتماد به نفس بيشتري دهيد .
براي ترک سيگار بيش از حد او را در تحت تاثير و فشار خود قرار ندهيد ولي چند روزي او را از معاشرت با دوستاني که او را تشويق کرده اند محروم سازبد .
تفريحات نا سالم را از او بگيريد .
و به نوجوان خود اعتماد کنبد .

تذکر ( براي پيشگيري بهتر است اينها در محيط منزل نباشند )
بي اعتنايي و کم محبتي يا مهر و محبت بيش از اندازه
تبعيض در خانواده به طوري که فرزند آن را احساس کند .
بي توجهي و نشناختن  دوستان ناباب
صرف وقت بي جهت در خارج از خانه
سخت گيري ، تنبيه بدني ، کنترل بيش از حد و انتقادهاي پايان ناپذير

 

نوجوان شما مخالف درس است

نبايدها

گفتن جملاتي مانند : بي سوادي موجب بدبختي است ، کسي که درس نخواند حمال مي شود ، هر کس درس بخواند مي تواند آب باريکه اي داشته باشد ، تو بي استعدادي ، تو خنگي ،
عکس العمل خشم آلود در مقابل نمره بد
تنبيه بدني و تحقير روحي

رفتارهاي بهتر
آگاه سازي فرزند به روش کاملا منطقي نه با تحقير وسر زنش
کم اعتنايي کنند ، پافشاري بيش از حد روي موضوع مساله را بدتر مي کند .
محروم سازي از تفريحات مورد علاقه البته با هدف مشخص و دقيق

http://www2.irib.ir/health