سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

نواهای درون ذهن شما چه می گویند؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نواهای درون ذهن شما چه می گویند؟

نواهای درون ذهن شما چه می گویند؟


آن نـدای درونـی ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی امکان پذیر است بـجـای غیر ممکن است، یا چه روز خوبی است، بجای زندگی سخت است، همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواری های زندگی یاریتان می کند.
خوش بینی محض در افراد بصورت نادر یافت شده و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند.
ما کسانی که دائما در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرار داده و خـود آشـکارا بـخاطر بـدی هـوا یـا کـمبـود چای در دفتر کار دچار تردید می شویم.
در حـیرتیم که آنها چگونه می تواننـد دنـیا را آنگونه که هست نبینند؟ دنیائی که مملو از ناملایمات و بی عدالتی است. خوب، حقیقت این است که آنها عقـیـده دارند که دنیا به همراه مردمانش دارای عیوب و کاستی می باشند، امّا به سـادگی تمرکز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را بدنبال خواهد داشت؛ سلامتی بهتـر، انـرژی بیـشتر، خلاقیت، توانائی های حل مسئله و یک حس کلی سرور و شادمانی.
بنابراین، آیا می توانیم یک سوئیچ خوشبینی کوچک را در ذهنمان روشن کرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متأسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست، امّـا روشهـایی وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرین کـرده تـا بـصورت واکـنـشی طبیعی در بیاید و منفی نگری را تقلیل دهد.


خبرگزاری ایسنا