جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

نمکدانی پر از خنده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمکدانی پر از خنده

نمکدانی پر از خندهسعدی شیرازی

معلم: شیخ  مشرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی که بود؟

دانش آموز: آن سه نفر اول را نمی دانم، ولی سعدی شیرازی شاعر بود!

 

کولر بی فایده

مردی از همسایه اش پرسید: در این هوای گرم، چرا کولر نمی خرید؟

همسایه جواب داد: کولر بخرم که چه؟ آن ها هم که خریده اند، انداخته اند بالا پشت بام!

 

شلوار نجیب

به یک نفر گفتند با نجیب جمله بساز.

گفت: دیرزو یک شلوار خریدم، نه جیب عقب داشت نه جیب جلو!

لباس سوال برانگیز

 

بچه ای در خیابان چشمش به مردی افتاد که لباس آستین کوتاه پوشیده. رو به مادرش کرد و پرسید: مامان! این آقا وقتی آب بینی اش راه می افتد، چه طور آن را پاک می کند؟!

آیندگان

اولی: این قدر انرژی هدر نده، کمی هم به فکر آیندگان باش.

دومی: چرا؟ مگر آن ها به فکر ما هستند.

 

منبع:رشد نوجوان