جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی مانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه نقاشی مانی

نمایشگاه نقاشی مانی


مانی می خواست در اتاق خودش یک نمایشگاه نقاشی درست کند. او چند نقاشی زیبا کشیده بود و به دیوار اتاق نصب کرده بود.

نقاشی یک جنگل و یک رودخانه

نقاشی یک خانه

نقاشی چند بچه در حال بازی

نقاشی یک دشت پر از گل

اما امروز دوست داشت یک نقاشی جدید بکشد که مناسب ماه رمضان هم باشد. او با خودش فکر کرد که نقاشی خدا را بکشد.

اما بعد فکر کرد خدا آنقدر بزرگ است که در نقاشی او جا نمی شود. بهتر است به جای خدا نقاشی خانه ی خدا را بکشد.

برای کشیدن نقاشی خانه ی خدا بیشتر از همه ی رنگها، رنگ سیاه لازم بود. زیرا پرده های کعبه سیاه رنگند. از رنگهای طلایی و سفید هم استفاده کرد. مانی خیلی با حوصله نقاشی کرد و اتفاقا این نقاشی خیلی قشنگ شد.

وقتی نقاشی کعبه تمام شد آن را بالاتر از همه ی نقاشی ها به دیوار چسباند. زیرا خدا از همه چیز مهمتر است و خانه اش هم باید بالاتر از همه چیز باشد.

مانی از این نقاشی بیشتر از نقاشی های دیگر خودش خوشش آمد. اتفاقا مامان و بابا هم از این نقاشی مانی بیشتر خوششان آمد. مانی تصمیم گرفت مسجد و گلدسته هایش را هم نقاشی کند. حالا نمایشگاه نقاشی مانی ماه رمضانی شده است.

منبع: تبیان