جهش تولید | شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

نماهنگ ناز بداشته - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نماهنگ ناز بداشته

Loading the player...

دانلود


لالای لای لای زاکی جون ناز بِ داشته .... خدا تی شاخه می دیل بِ کاشته
لا لا لا لا بچه ی ناز پرورده ی من .... خدا مهر تو را به من نهاده
من و تو چیه م ننیم دوخانه راکی .... ترانه جی مره دونیا فتاشته
من و تو نمی تونیم بچینم .... برای تو منو در این دنیا نگه داشته
بخوس که وقت خوابه ناز بداشته .... سگانه وقت رابه ناز بِ داشته
بخواب که وقت خوابه دردانه ی من .... ناز دانه ی من وقت بیداری سگ های نگهبان است
لالای لای لای گل آبجی گل مار .... تو خوابه ناز داری منم بجار کار
لا لا لای لای خواهر گلم ، مادر گلم .... تو در خواب نازی و من در شالیزارم
بخوس تی چه بخوس جای بهشتی .... بدینم تی دیمه انار شاوال
بخواب گلم بخواب که جای تو بهشته .... ببینم صورت گل انارت را
بخوس که وقت خوابه ناز بداشته .... سگانه وقت رابه ناز بِ داشته
بخواب که وقت خوابه دردانه ی من .... ناز دانه ی من وقت بیداری سگ های نگهبان است
لا لای لای لای گل نارنج د پرکس .... پیله گلخانه رو می دیل بترکس
لالا لای لای گل نارنجم نلرز .... روبروی گلخانه ی بزرگ دلم بالا آمد
دوته آفتاب خایه می نار گرونه .... سقوط تی تخم جون داشتی بپرکس
نارنگی های من دو تا آفتاب می خواهد .... ترس جان تو را داشتم که بلرزی
بخوس که وقت خوابه ناز بداشته .... سگانه وقت رابه ناز بِ داشته
بخواب که وقت خوابه دردانه ی من .... ناز دانه ی من وقت بیداری سگ های نگهبان است
بخوس که وقت خوابه ناز بداشته .... سگانه وقت رابه ناز بِ داشته
بخواب که وقت خوابه دردانه ی من .... ناز دانه ی من وقت بیداری سگ های نگهبان است