جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

نماز جمعه آستارا با حضور اتباع آذربایجانی - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه آستارا با حضور اتباع آذربایجانی

شناسه : 62680491

رییس ستاد نماز جمعه آستارا امروز گفت: از بهمن سال گذشته بعد از لغو روادید مرزی برای ‏اتباع آذربایجانی از جانب ایران در هر هفته حدود 100 نفر از اتباع آذربایجانی در نماز جمعه ‏آستارا شرکت می کنند.‏
‏ سیدی افزود: برخی از اتباع جمهوری آذربایجان فقط روزهای جمعه وارد ایران  می شوند تا در ‏نماز جمعه آستارا شرکت کنند.‏