نقش کلیسم

کلسیم یکی از مواد مورد نیاز بدن است وجود این ماده حیاتی نه تنها در ساختمان واستخوانهای بدن ودندانها ، بلکه در تحریک عصبی ، انقباض ماهیچه ها وانعقاد خون ، فعالیت بعضی آنزیم ها وترشح هورمون ها وکار غشاء سلولی نقش مهمی دارد .کلسیم از راه غذا وارد بدن می شود وبیشترآن در بخش داخلی انتهای استخوان ها که محل مناسبی برای تجمع فسفات ، کلسیم می باشد ؛ذخیره شده وکلسیم خون از آن بخش تأمین می شود .میزان مورد نیاز کلسیم در افراد سالم که غذای کافی می خورند متعادل است اما این میزان در سنین هنگام رشد بچه ها وزنان باردار افزایش می یابد اشخاصی که در اثر سوء تغذیه با کمبود کلسیم مواجه می شوند در سنین 40تا 50 سالگی دچار سستی ( پوکی ) استخوانها می شوند که شدت آن در استخوان ناحیه لگن خاصره بیشتر است ودر اثر کوچکترین ضربه ای ممکن است بشکند در حال حاضر در سطوح مختلف جامعه افراد بسیاری با کمبود کلسیم مواجه هستند این کمبود بیشتر در خانم های کوتاه قد وبعداز دوره یائسگی مشاهده شده است شکنندگی وکجی استخوانها وکوتاهی قد از علایم کمبود کلسیم است .طبق اعلام سازمان بهداشت موادغذایی ،میزان کلسیم مورد نیاز بدن در روز 400الی 500میلی گرم می باشد که این میزان در زنان باردار وپسران ودختران در حال رشد به 1200میلی گرم افزایش می یابد .بچه ها در سنین رشد 50تا 60درصد کلسیم جذب می کنند وهنگامی که زمان رشد آنها متوقف شد ،این میزان به 30درصد نقصان می یابد .
منابع کلسیم : فرآورده های شیری از لحاظ کلسیم غنی هستند یک فنجان شیر حاوی 300 میلی گرم کلسیم است وبا نوشیدن دو فنجان شیر در روز ، کلسیم مورد نیاز روزانه را می توان تأمین کرد .اشخاصی که به عللی از مصرف فرآورده های شیری محرومند ، می توانند کلسیم مورد نیاز خود را با خوردن سبزی های حاوی کلسیم مثل شلغم ، کلم ، ساردین ، سویا ومانند اینها تأمین کنند .
 
گوینده:پوران حاجتی