نقش ویتامین D

ویتامین D دومین ویتامین محلول در چربی است که در چربی های حیوانی وغدد چربی پوست یافت می شود این وتامین دارای دو پرویتامین است که در اثر نورماوراء بنفش به ماده فعال تبدیل می شود به همین جهت این ویتامین را ویتامین آفتاب نام گذارده اندودر مناطقی که محل فعالیت های صنعتی است وگردوغبار ودود بخار موجود در هوا مانع رسیدن نور ماوراء بنفش می شود ویا مردم از نورکافی آفتاب بی بهره اند بیماری ریکس زیاد می شود .در چنین مواردی رژیم غذایی حاوی ویتامین D ،در رشد استخوان ها نقش مهمی دارد وسختی استخوان ها به علت ویژگی خاص این ویتامین است زیرا عامل جذب فسفر وکلسیم است .فقدان این ویتامین موجب نرمی استخوان ها ودر موارد شدید موجب کاهش کلسیم خون وناهنجاری هایی است که منجر به تحریک  عصبی وبیماری راشتیسم در کودکان وریکس در بزرگسالان می شود عصبانیت ، بهانه جویی ،کرم خوردگی دندانها ، کجی دندانها ، دیر دندان در آوردن ، شلی ماهیچه ها ورشد ونمو کودکان بسیار موثر است .این ویتامین در جگر ، زرده تخم مرغ وروغن جگر ماهی به وفور یافت می وشد .سیاهپوستان واشخاصی که تحت رژیم غذاهای گیاهی هستند معمولاً با کمبود این ویتامین مواجه هستند وبیماری های ناشی از کمبود این ویتامین بیشتر در نواحی شمالی هند ، چین وژاپن به چشم می خورد در آمریکا به منظور پیشگیری از بیماری ریکتس به هرلیتر شیرحدود 400واحد بین المللی ویتامین D اضافه می کند .از دیگر ویژگی های این ویتامین ذخیره آن در بدن است که د فصل زمستان با خوردن روغن ماهی می توان ویتامین  مورد نیاز را برای سایر فصول ذخیره کرد .میزان مورد نیاز این ویتامین 400واحد بین المللی در روز است .

توجه داشته باشید که مصرف بیش از حد ویتامین  مانند ویتامین A موجب مسمومیت می وشد زیرا بدن قادر به جذب آن نیست ومصرف روزانه بیش از 000/10 در کوردکان و000/75در بزرگسالان موجب آهکی شدن بافتهای نرم مثل رگ خونی می شود که ممکن است به مرگ منجر شود بی اشتهایی ، حالت تهوع ، افزایش ادرار ، استفراغ ،تشنگی ، یبوست ،خارش پوست ، ضربان آهسته قلب واختلالات قلبی از علایم مصرف بیش از حد این ویتامین است .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی