نقش مواد معدنی

مواد معدنی مورد نیاز در دوران بلوغ ،کلسیم ،روی وآهن است که در رژیم غذایی افراد بالغ محدود است .کلسیم برای رشد استخوانها وآهن برای افزایش خون ورشد ماهیچه ها وروی برای استخوانها وبافت های ماهیچه ای مورد نیاز است .

میزان کلسیم مورد نیاز روزانه برای دختران وپسران تا سن 18سالگی 120میلی گرم است که این میزان را می توان با آشامیدنی 5فنجان شیر در روز تأمین کرد .میزان آهن مورد نیاز در سنین 10تا 20سالگی متفاوت است .هر کیلوگرم وزن بدون چربی دارای مقدار زیادی آهن است .بنابراین با افزایش بافتهای بدون چربی در دوران بلوغ نیاز به آهن افزایش می یابد ،زیرا خون وهموگلوبین در این دوران نیاز به آهن دارند وکمبود آهن موجب بیماری کم خونی می شود بنابراین پسران هنگام افزایش بافت ماهیچه ای ودختران در دوران ماهانه نیاز به آهن بیشتری دارند ودر این صورت میزان آهن مورد نیاز برای دختران ووپسران 18میلی گرم در روز است بیش از 80درصد از زنان بالغ کمتر از 18میلی گرم در روز آهن مصرف می کنند .بنابراین جوانان را به منظور تأمین این عنصر باید تشویق کرد که حبوبات ونان های کامل غلات وگوشت قرمز وسبزی های برگی شکل ، مانند اسفناج را بیشتر مصرف کنند .روی در رشد افراد بالغ تأثیر خاصی دارد وکمبود آن موجب کم خونی ، کوتاهی قد ، وتأخیر رشد اندام های تحتانی می شود غذاهایی که از روی ،غنی هستند عبارتند از :

تخم مرغ ،گوشت ،غذاهای دریایی وحبوبات تهیه شده از دانه غلات میزان روی مورد نیاز روزانه ،برای پسران ودختران 15میلی گرم است.

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی