نقش غذا در روان کودک

نوع تغذیه از جهت فیزیکی وروانی روی کودک تأثیر خاصی دارد .عکس العمل طفل در برابر غذای دلخواه ویا جدید ، نزد والدین کاملاً محسوس است .والدین به خوبی بدین طریق متوجه غذای مورد علاقه کودک می شوند بعضی اوقات کودکان در طول هفته به خوردن غذای خاصی علاقه نشان می دهند .چنانچه کودک می شوند .بعضی اوقات کودکان در طول هفته به خوردن غذای خاصی علاقه نشان می دهند .چنانچه کودک به غذایی میل ندارد نباید به اصرار او را وادار به غذا خوردن کرد ، بلکه باید غذا به شکلی تهیه وتزئین شود که مورد توجه طفل قرار گیرد . بعد به مرور زمان وقتی که طفل بزرگتر شد این مشکل رفع خواهدشد.همانطور که می دانیم اطفال به طعم وبوی غذا توجه خاصی دارند .کودکان معمولاً از غذاهای رقیق ونرم خوششان نمی آید .برعکس غذاهای برشته وتنوری را دوست دارند .کودکان دوست دارند غذا را با دست لمس کرده واحساس کنند .معمولاً یک قطعه سیب یا هویج ویک تکه پنیر، غذاهای مناسب ودلخواه طفل است .در 18ماهگی طفل قادر است قاشق را بدست گرفته وخودش با احساس استقلال غذا بخورد .معمولاً اطفال به علت داشتن معده کوچک روزانه نیاز به 5 یا 6وعده غذا دارند ، بنابراین غذاهای آماده از این جهت به منظور تأمین غذاهای مورد نیاز طفل مناسب است توجه داشته باشید از غذاهای آماده فاقد شکر ونمک مثل سبزی ومیوه به طفل دهید .در این دوران فعالیت طفل افزایش یافته در نتیجه طفل به کالری بیشتری نیاز دارد میزان کالری مورد نیاز در اطفال بین 7تا 10ساله بین 2400تا 3300کیلوکالری می باشد که این میزان به فعالیت فیزیکی ورشد طفل بستگی دارد .دختران وپسران 7تا 10ساله ، روزانه به میزان 34گرم پروتئین وهیدرات کربن بسیار کمی نیاز دارند در این دوران والدین می توانند روی غذای کودک کنترل کامل داشته باشند اما زمانی که طفل راهی مدرسه می شود ، تحت نفوذ دوستان ومعلم قرار می گیرد ومعمولاً چهار یا پنج نوبت در روز غذا می خورد بچه ها به خوردن سبزی ها وجگر رغبتی نشان نمی دهند علت این که بعضی اطفال تمایل به خوردن همه نوع غذا را دارند وبعضی ندارند ، به شکل غذا ، رژیم ،دانش والدین ، تبلیغات وغیره بستگی دارد .کودکان اکثراً غذاهای آماده مانند چیپس وانواع نوشابه ها را به غذاهای دیگر ترجیح می دهند دراین صورت کودکان را باید توسط والدین ومعلم به تغذیه صحیح تشویق کرد .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی